19 oktober, 2021 Nyheder

Indlæg: Bunden er nået – ingen ringere?

Indlæg fra Peter Laigaard, Konservativ byrådskandidat Frederikshavn Kommune, formand Ffi Håndbold.

Som en naturlig konsekvens af at den årlige undersøgelse som Dansk Idrætsforbund for nyligt offentliggjorde, og som placerede Frederikshavn på en 89. plads blandt landets 93 kommuner, der deltog i undersøgelsen, omkring idrætsforeningernes vilkår, var det naturligt for at spørge sig selv om, hvordan og hvorfor det kan gå så galt i en kommune, der har haft stolte traditioner indenfor foreningslivet, med store negative konsekvenser.

Jeg var den absolut største kritiker af de store ændringer som blev gennemført i 2018 (Frederikshavnernordningen),  og har nu haft lejlighed til at dykke ned i tallene – det står faktisk endnu værre til.

Det tilskudssystem (Frederikshavnerordningen). som jeg allerede da jeg så udkastet til ændringerne til i 2018 forudså ville medføre en deroute for foreningslivet i Frederikshavn Kommune har vist sig mere end holde stik. Frederikshavn Kommune indtager nu en plads som landets ringeste når det kommer til ”vurdering af tilskudssystem”. Her er vi simpelthen landets ringeste med en placering som nr. 93. Bunden er simpelthen nået.

Frederikshavnerordningen er det helt afgørende værktøj for foreningerne, hvis vi skal levere varen – idræt, motion, aktiviteter samt ikke mindst opbygning af relationer mellem mennesker – og samtidig holde kontingenter nede så alle har råd til at komme der.

Det er jo en så enestående en præstation af KFU med Mette Hardam fra Venstre i spidsen, godt bakket op af IS og FUF, at de automatisk bør være sikre vindere af ”godt gået prisen” næste år. Tænk sig at have ændret et velfungerende system igennem 30 år i 2018 som var fair tranparant og forudsigeligt, fordi man ikke kunne gennemskue et groft manipuleret høringsmateriale, praksisgennemopretning som ingen gang havde på jord udover i en embedsmands hoved, ikke gad læse de 30 klubber, der gjorde kraftige indsigelser til høringsmaterialet. Det trodser enhver beskrivelse og tager inkompetencen i KFU op til nye uanede højder.

Den gamle Frederikshavnerordning blev valgt som den klart bedste af de tre systemer ved kommunesammenlægningen. Alle bakkede op om systemet, også FUF og IS. Jeg var selv med til at justere det på et tidspunkt, som daværende formand for IS. Vi kiggede på regneark i timevis. Ved det nye system blev der overhovedet ikke regnet på noget som helst har alle aktører fortalt mig på tomandshånd. Evt. Nye justeringer kunne have været foretaget uden grundliggende at smadre det vigtigste for foreninger – tilskudssystemet i form af Frederikshavnerordningen.

Vi har nu  bl.a. fået et system baseret bl.a. på et hav af puljer, hvor kriterierne er mere eller mindre mystiske. Det tager timevis, som vi som frivillige ikke har nok af i forvejen. Det har vi simpelthen ikke tid og kræfter til det i foreningsverdenen. Ildsjælene giver op. Medlemmerne forsvinder. Det er bare så trist en udvikling.

Kritik er mødt med endnu flere puljer, som så viste sig at være enten en narresut (Covid 19 puljen), hvor kommunen tog 2.5 mio tilbage af de 3 mio. der var afsat, eller ”projektomstilingspuljen” som venstre fik med i budgettet for 2021. (En pulje til at søge puljer!). Her er det vist lykkedes at uddele ca. 50.000 ud af de 250.000 som er til rådighed.

Når man samtidig ved, at vi har mistet 20 % af vores medlemmer og ca. 80 foreninger har lukket og slukket over en kortere årrække i kommune, må man bare sige, at det er en katastrofe så ringe området har været styret og ledet i lang tid. Venstre har haft formandsposten i KFU så længe øjet rækker og bærer hovedansvaret – men jeg spørger ind i mellem mig selv – har faktisk direkte opfordret – Socialdemokraterne til at gribe ind og bruge den magt vælgerne gav jer sidst. Der sker intet. Tingene bliver tiet ihjel. Lidt lytten og dialog osv. Det er jo valg.

Som hovedpine håber man åbenbart det går væk igen. Det gør det ikke.

Så kære Venstre og Socialdemokraterne: Hvordan synes i selv det går? Som absolut bundklub kan man selvfølgelig altid vende tabellen om – så ligger man nr. 1. Men er det ambitionsniveauet.

Vi trænger vist til at få nye øjne til at kigge på det her. Folk med indsigt og viden om, hvordan det foregår i en forening. Jeg er klar.