• Forside
  • Nyheder
  • Indlæg: Budgetforlig er det rigtige i en turbulent og omskiftelig tid
20 september, 2022 Nyheder

Indlæg: Budgetforlig er det rigtige i en turbulent og omskiftelig tid

Mandag aften faldt de sidste brikker på plads i budgetforhandlingerne i Frederikshavn Kommune. I den forbindelse har vi modtaget følgende indlæg fra Peter Sørensen – Gruppeformand for Venstre i Byrådet:

Venstre er med i budgettet for 2023.

Vi lever på mange måder i en usikker tid og det bærer budgetforhandlingerne naturligvis præg af det.

Man får sjældent alt det man kunne ønske, og nogle gange får man ikke engang i nærheden af det man kunne ønske. Men det er spillets regler.

I Venstre har vi arbejdet for de indsatser vi fandt mest påtrængende i et Venstre-perspektiv, naturligvis indenfor den meget begrænsede økonomiske ramme, der var til rådighed. 

Vores 3 hovedfokus punkter var:

  • At højne fagligheden (dansk og matematik) i folkeskolen
  • At de ældre kunne fastholde rengøring hver 2. uge
  • At også den kommunale administration skulle finde besparelser

Det lykkedes os at få vores ønske om fokus på dansk og matematik med i aftalen. Vi havde budgetteret med en årlig tildeling på 2 mio. til dette, men måtte indgå et forlig for at ”komme i land”.

Folkeskolen er, som en del af Børne- og Ungdomsudvalgets område, blevet friholdt for den 1% besparelse, som alle andre udvalg er blevet pålagt. Forliget blev en bemærkning om, at en del af disse midler nu anvendes målrettet mod dansk og matematik.

Fastholdelse af rengøring hver 2. uge har været vigtigt for Venstre. Vi havde lyttet til Ældrerådets anbefaling om, ikke at reducere i rengøringsniveauet. Det kunne vi desværre ikke finde flertal for.

I forligsaftalen er det dog præciseret, at alle som i dag har rengøringshjælp i eget hjem, vil blive revisiteret (behov vurderes). Der sker altså ikke en automatisk ændring af den aktuelle ordning.

Vi fik altså ikke hvad vi havde håbet, men i stedet blev der tilført 1 mio. til klippekortordningen, en ordning som er målrettet dem med lille eller begrænset netværk.

Venstre har fået administrative besparelser på den kommunale administration på 1,5 mio. Besparelsen vil blive fundet ved at nedlægge en vakant stilling, samtidig med fokus på at begrænse intern fysisk mødeaktivitet samt politisk deltagelse i møder i Kommunernes Landsforening og lignende.

Endelig har vi arbejdet for en aftrapningsordning på Frederikshavn Kunstmuseum. Det blev dog kun et tilskud i 2023, således at museet har tid til at finde sine ben, i den nye økonomiske situation.

Af andre Venstre aftryk kan vi pege på tilskud til Vandsportens Hus i Sæby, Rehabiliteringstilbud i Skagen, Byggemodning af 6-8 grunde i Østervrå samt udvikling af kommunens erhvervsarealer i Frederikshavn, i forbindelse med den grønne omstilling.

Forliget indbefatter naturligvis mange andre indsatser, og flere af disse falder helt godt i tråd med vores fokus i Venstre.

Vi vil betragte forliget som det kompromis det er, tilpasset tidens udfordringer, og med aftalen på plads vil Venstre naturligvis deltage i arbejdet med at implementere de enkelte elementer.

Peter Sørensen – Gruppeleder Venstre