24 maj, 2022 Nyheder

I aften: Borgermøde om Ålbæk Havn

I aften, tirsdag den 24. maj kl. 19.00 inviterer Frederikshavn Kommune til borgermøde på Ålbæk Skole. Her er fremtiden for Ålbæk Havn og de omkringliggende områder på dagsordenen.

Hvordan understøtter havnen bedst Ålbæk som turistby og hvordan bliver Ålbæk endnu mere attraktiv at bosætte sig i?

Baggrunden for borgermødet er at spørge borgerne, hvilke idéer og input de har til fremtidens Ålbæk Havn, forud for den politisk ønskede planlægning for havnen.

“Jeg håber, at rigtig mange vil deltage, så vi får alle input og idéer med i det videre arbejde. Det vil give os det bedste beslutningsgrundlag, når vi senere på året skal beslutte, hvordan planlægningen for havnen skal se ud i fremtiden.”

Peter E. Nielsen, formand for Plan & Miljøudvalget

Mange ønsker til Ålbæk Havn

Gennem årene har der været flere ønsker til nye aktiviteter på Ålbæk Havn og området omkring. Det vigtigste er, at alle med interesse for området – herunder også erhvervet og de mange sommerhusejere omkring Ålbæk, får mulighed for at komme med deres syn på havnen og de omkringliggende områders udvikling.

Deltag også digitalt

Som noget nyt vil Frederikshavn Kommune udvide borgermødet med den digitale platform, Borgerlab eller – Sammen om Frederikshavn Kommune, som portalen er døbt.

Det betyder, at alle, også dem, som ikke har mulighed for at deltage fysisk på mødet, får mulighed for at kommentere på de forhåbentlig mange forslag til havnens udvikling, og samtidig komme med deres idéer inde på portalen.

“Vi ser frem til at få en god og saglig debat om fremtidens Ålbæk Havn, også digitalt, så endnu flere kan bidrage med deres gode input.”

Peter E. Nielsen, formand for Plan & Miljøudvalget

Borgermødet afholdes på Ålbæk Skole i dag, tirsdag den 24. maj kl. 19.00 – 21.00.

For at kommentere og komme med idéer digitalt efter borgermødet, skal man registrere sig på:

https://sammenom.frederikshavn.dk

Her vil man efter borgermødet kunne læse idéerne derfra, og selv komme med nye input helt frem til den 1. juli 2022.