• Forside
 • Nyheder
 • Golfklubben Hvide Klit indkalder til ordinær Generalforsamling
02 marts, 2024 Nyheder

Golfklubben Hvide Klit indkalder til ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 i Golfklubben Hvide Klit:

Tid: Tirsdag, den 19. marts 2024 kl. 19.00

Sted: Café Hvide Klit.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse for budget for indeværende år og fastlæggelse af medlemskontingenter
  for 2025:
  Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til en generel forhøjelse af kontingentsatserne på op til 5% for 2025.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
  INGEN
 6. Forslag fra medlemmerne.
  INGEN
  Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er:
  Freddy – modtager ikke genvalg
  Theis – modtager ikke genvalg
  Jørgen Clausen – Udtræder
  Arni – modtager genvalg
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO som revisor og Beirholm som revisorsuppleant.
 8. Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen