• Forside
  • Nyheder
  • Gør det nemmere at være foreningsleder i Frederikshavn Kommune.
15 november, 2021 Nyheder

Gør det nemmere at være foreningsleder i Frederikshavn Kommune.

 

Af Peter Laigaard, Konservativ Byråds (nr. 2) – og regionskandidat (nr. 7) på listen, Formand Ffi Håndbold

 

Mange emner bliver luftet her i valgkampen. Nogle lover grøn energi og lade standere til alle, nogle lover mere bosætning, jobs samt mere kærlighed, nogle er foreningens stemme, nogle lover  … ja man kan blive ved. Vi har også mange gode bud i Det Konservative Folkeparti – men for mig personligt er der et stort emne – noget som vi faktisk kan gøre noget ved: Vilkårene for de folkeoplysende foreninger hvad enten det er idrætsforeninger eller de mere idebetonede, som eks. Spejdere: Frederikshavnerordningen.

Pt. er området et virvar af puljer og tilskud – man som foreningsleder skal navigere i – med overgangsordninger, særpuljer, puljer med tilbagevirkende kraft etc. Det gør det fuldstændig håbløst at være foreningsleder i Frederikshavn. Jeg vurderer, at jeg har været inde over 22-25 puljer/tilskud i min egenskab af formand i Ffi Håndbold bare det sidste 1,5 år. Mange foreningsledere giver op, allerede når man ser kriterierne for tildeling – hvis man da overhovedet har fundet frem til puljerne. Dele af Frederikshavnerordningen er direkte ulovligt at praktisere, som tiltænkt.

 

Baggrund.

Vi har i Frederikshavn Kommune, i løbet af en kortere årrække, mistet næsten 20 % af medlemmerne i foreningerne, ikke mindst idrætsforeningerne, og hele 80 folkeoplysende foreninger. Der er flere årsager til denne triste udvikling – men den ændring der skete i 2018 med Frederikshavnerordningen, som er den grundlæggende tilskudsmodel til godkendte foreninger, har spillet en helt afgørende rolle i denne her i enhver henseende triste udvikling. Idrætsdeltagelsen i foreningerne i Frederikshavn Kommune ligger nu markant under vores nabokommuner – de har også haft Corona og har demografiske udfordringer. I DIF’s nye undersøgelse er vi nr. 93…af 93 deltagende kommuner, når det kommer til tilskudsmodel. Landets ringeste simpelthen. ”Tabellen lyver aldrig” som Asger Mortensen (foreningens stemme!) fra Venstre sagde på et vælgermøde, hvorefter han roste alle ændringerne i den nye Frederikshavnerordning, som venstre var bannerfører for.

Jeg har siden 2018, hvor det første udkast til folkeoplysningspolitikken (”makværket”) af høringsmaterialet blev præsenteret, skrevet om dette og desværre er alle mine forudsigelser blevet virkelighed. Ingen gad høre på hverken de 30 foreninger, der protesterede vildt og voldsomt mod grundlæggende at ændre ”Frederikshavnerordningen” eller på mig for den sags skyld. Ordningen var den klart bedste i de tre gamle kommuner og havde indtil 2018 hele 30 år på bagen.

Økonomisk styring er en by i Rusland.

Baggrunden for ændringerne var et helt igennem groft manipuleret høringsmateriale fra embedsmænd, der selvfølgelig ikke er ansat mere i kommunen, båret af Venstres vision om ”Fra mursten til mennesker”. Konsekvensen af den nye ordning er grotesk nok det modsatte, nemlig man nedlægger foreninger og jager medlemmer ud og dermed relativt investerer mere i mursten end nogensinde før.

På den anden side kan dette ikke undre. Jeg spurgte direkte Mette Hardam på Idrætssamvirkets generalforsamlingen d. 18.  juni 2020, afholdt hos Frederikshavn Rideklub, om man havde lavet konsekvensberegninger af de ændringer man havde foretaget, inden man foretog dem – et vel ikke helt urimeligt forlangende, som jeg selv insisterede på, da jeg var formand for idrætssamvirket og forhandlede frederikshavnerordningen. Vi foretog i øvrigt kun mindre ændringer, fordi den daværende ordning i bund og grund var fair, gennemskuelig og forudsigelig.

Svaret lød: ”Hvis man laver beregninger, går det ud over nogen, og så bliver det ikke til noget”.

Som skatteborger er jeg så glad for, at det ”kun” er KFU budgettet på 230 mio. kr. Venstres borgmesterkandidat mener skal styres sådan og ikke det samlede kommunale budget på 4 mia. Politik skal ikke formuleres med regneark – men det skal styres med regneark. Ellers bryder alting sammen.

 

 

Retsstaten: Lovgivning med tilbagevirkende kraft?

Helt grotesk blev denne indstilling, da man så skulle implementere den nye Frederikshavnerordning. Første år (2019) var overgangsår – gamle regler. Næste år (2020) blev der udbetalt aconto efter gamle regler – men de nye var gældende, vidste vi i klubberne. Da klubberne så stod overfor tilbagebetalingskrav i 100.000 kroner klassen i december 2020 – flere af de største foreninger i kommunen var lukningstruede – lavede man en amnesti – således man alligevel ikke skulle modregnes næste år – 2021 af for meget udbetalt aconto.

Man har så lige gentaget det her ”stunt” i valgkampens slutfase i 2021 – direkte mod administrationens anbefaling af hensyn til den samlede økonomi. Regningen der skal samles op efter valget, bliver enorm.

Som Bjarne Pedersen fra SEIF fodbold så rigtigt påpegede i sit indlæg her på kanalen forleden, er der nu inviteret til en ny lukket fest for de udvalgte for 2021. Min klub, Ffi håndbold, har vundet og kommer også til at vinde på det her – men det betyder ikke, at jeg synes, det er hverken ordentligt eller anstændighed at føre politik på den her måde.

Det her svarer til at lave lovgivning med tilbagevirkende kraft – trods det, at der er 3 mdr. opsigelse af Frederikshavnerordningen! Helt på månen, hvilken styring der er og har været på KFU området.

Perspektiverne: Retsstaten er også under pres i Frederikshavn Kommune.

Dele af den nye Frederikshavnerordning er ulovlig at praktisere.

I jagten på ”professionelle” instruktører/trænere, som man heller ikke kan lide, altså dem som modtager honorering/betaling for deres arbejde, siger den nuværende Frederikshavnerordning, at man kun kan betale med ”munderingsudstyr” eller gavekort! De skattemæssige regler er klare. Begge dele er skattepligtig indkomst hos modtager – men man kan alligevel få tilskud iflg. Frederikshavnerordningen! Meget behændigt skriver man så flg. i Frederikshavn Kommunes tilskudsguide: ”Det påhviler jeres forening og den enkelte frivillige at sikre sig, at gældende skatteregler er overholdt”. Magen til ansvarsforflygtigelse.

I Københavns kommune er 2.200 medarbejdere netop blevet skattepligtig af et gavekort på 150 kr., der skulle erstatte aflyst julefrokost pga. Corona.

Skattelovgivningen giver mulighed for på området at udbetale 5.850 kr./årligt i KONTANTER til frivillige trænere og ledere. De regler kender man så godt i bestyrelserne hos IS/FUF – her betaler man så hinanden med kontanter og ikke skattepligtige gavekort – medens foreningerne skal indberette, hvis de skal have tilskud og modtagerne ”snyde”, hvis de ikke vil betale skat. Forestil jer at ledere i en forening først skal bestille og betale en træningsdragt, aflevere den til træneren, og bagefter med cpr-nummer indberette til kommunen, for derefter at kræve tøjet igen, for at undgå skat på arbejdsbeklædning– eller betale med gavekort- hvorefter modtager er skattepligtig.

Det glade vanvid!

Stop jagten på dem man ikke kan lide!

De mest succesfulde mht. medlemsudvikling er faktisk vores golfklubber – men dem kan man så politisk set heller ikke lide af en for mig ukendt grund, så de blev skåret ned til sokkeholderne og voldsomt diskrimineret i forhold til andre, der tilbyder foreningsaktiviteter for voksne. ” Særtilskud til golfhuller” udtalte formand for Idrætssamvirket Tommy Thomsen, der sammen med FUF hjalp med at føre alt og alle bag lyset, ved at fortælle politikkerne at foreningerne bakkede op om den ”ny frederikshavnerordning” i et indlæg, hvorefter man indførte negative særordninger for golfklubberne! Rideklubber kan man så heller ikke lide – og i øvrigt al eliteidræt/farlig idræt, eller anden farlig sport som svømning, springgymnastik etc.

Jeg tror de fleste er enige om at ”Foreningsdanmark” er en af vores grundliggende værdier i vores samfund og under normale omstændigheder ville en kommune være taknemmelig for de mange timer, der bruges i klubber og foreninger. Sundhedsaspektet, deltagelse i en demokratisk forening, bekæmpelse af ensomhed, opbygning af relationer og kammeratskaber– superlativerne står i kø.

 

Skandaleudvalget har indtil nu været tavse som graven.

En ting er, at venstre har taget inkompetencen til nye uanede højder på området – men at socialdemokraterne bare har ladet stå til, i nu 4 år, er lige så galt. De har nemlig hele tiden haft magten til at gribe ind. De to partier har så indtil nu været enige om en ting – bare lade stå til og tie området ihjel.

Forundring over tingenes tilstand her 3 år efter indførelsen: Lidt evaluering med FUF/IS, flere oplæg fra forvaltningen, lidt dialogkaffe fremover, medens foreningerne styrtbløder i forhold til antal medlemmer og lederne kaster håndklædet i ringen. Det er det maksimale, der er kommet frem.

Venstre og Socialdemokratiet har tidligere meldt ud, at alle ændringerne på området er gennemført med åbne øjne – det er i også i jeres gode ret til – sådan er demokratiet. Målet er opnået: Landets ringeste idrætspolitik. Men budskabet fra udvalget må så også være:

Sidste mand husker at lukke og slukke ude i foreningerne. Foreningslederne giver nemlig op.

Det vil de konservative:

Hos de konservative er vi så bare dybt uenige i denne udvikling og går til valg på at genindføre principperne fra den ”gamle frederikshavnerordning” – fair, gennemskuelig og forudsigelig. Principper som holdt i 30 år indtil 2018. Beholde gebyrordningen. Ingen loft over hallers udlejning af timer. Fair behandling af golfklubber, rideklubber og anden farlig sport. Indføre trænertilskud i kontanter og ikke træningsdragter/gavekort som i øvrigt er skattemæssigt tvivlsomt. Nedlægge en lang række pulje og sørge for at pengene kommer ud i foreningerne så hurtigt og smidigt som muligt. Se på mulighederne for multihus ved Arena Nord. Kort sagt rydde op i det nuværende morads og kaos.

Målet: Gøre det nemt at være foreningsleder. Så simpel bør målsætningen være

Ellers kommer den negative udvikling til at fortsætte med endnu stærkere kraft fremover. Bunden er nået. Næsten 30.000 borgere i Frederikshavn Kommune er involveret i foreninger som medlemmer. De fortjener bedre.

Men nu stemmer vi om det d. 16. november. Det her område kan vi nemlig gøre noget ved.