10 august, 2021 Nyheder

Godkendelse af 157 hektar stor indhegning udskudt

I går kunne vi i en artikel oplyse at Teknisk udvalg på deres møde i aftes skulle behandle den 157 hektar store indhegning nord for Skagen.

Teknik- og Kulturdirektøren havde indstillet til udvalgets medlemmer at indhegningen godkendes.

Det var dermed også det forventelige resultat af mødepunktet – Men ikke desto mindre var det ikke sådan det endte.

Udvalgets medlemmer besluttede nemlig at man ønsker at afholde et dialogmøde med det berørte områdes lodsejere samt projektets andre direkte involverede interessenter.

Mødet tænkes afholdt umiddelbart før udvalgets næste møde den 27. september. Herefter vil sagen blive genoptaget til fornyet behandling.