06 april, 2022 Nyheder

Generalforsamling i Skagen Badmintonklub

Skagen Badmintonklub indkalder til generalforsamling tirsdag d. 26. april

Endnu et år er gået og det er dermed tid til den årlige generalforsamling i Skagen Badmintonklub.

Generalforsamlingen finder i år sted tirsdag d. 26. April kl. 19.00 i kantinen.

Det er her at bestyrelsen og dermed retningen for det kommende år sættes.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Klubbens nuværende bestyrelse håber at se flest muligt medlemmer denne aften.

På bestyrelsens vegne

Dorte Ledet

Formand