• Forside
  • Nyheder
  • Fremtidens foreningsliv – fra vision til virkelighed
25 oktober, 2021 Nyheder

Fremtidens foreningsliv – fra vision til virkelighed

Der er tradition for, at FUF – Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune afholder vælgermøde forud for et kommunalvalg og det har altid været møder præget af gode, oplysende og konstruktive debatter, hvilket vi naturligvis også forventer af møderne i år.

Alle inviteres således til at deltage i vælgermøder med kandidater fra følgende partier: Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti og Venstre.

Mandag d. 1. november i Skagen Kultur- og Fritidscenter
I panelet deltager Kurt Kirkedal Jensen (S), Peter Laigaard (C), Henning Lyk (D), Pernille Christensen (E), Christina Lykke Eriksen (SF), Mathias Rump Hansen (O) og Mette Hardam (V).

Tirsdag d. 2. november i Sæby Spektrum
I panelet deltager, Ole Rørbæk Jensen (S), John Lamp Henriksen (C), Oliver Rose (D), Pernille Christensen (E), Christina Lykke Eriksen (SF), John Volters Sørensen (O) og Asger Mortensen (V).
Ordstyrer: Lars K. Nielsen

Onsdag d. 3. november i Frederikshavn Firmaklubs Hal
I panelet deltager, Brian Kjær (S), Peter Laigaard (C), Kjeld Rye (D), Pernille Christensen (E), Christina Lykke Eriksen (SF), Jens Iver Hansen (O) og Mette Hardam (V).
Ordstyrer: Mohammad Danesjou.

Alle tre vælgermøder begynder kl. 19.00 og forventes afsluttet kl. 21.
Paneldeltagerne har på forhånd fået stillet nedenstående spørgsmål, som vi ønsker at høre deres holdning til.

1) Kultur- og Fritidsudvalget vedtog for mere end et år siden en ny Kultur- og Fritidsvision med fire fokuspunkter: Stolthed, Fællesskab, Frivillighed og Nysgerrighed.
Hvordan vil du som kommende kommunalbestyrelsesmedlem sikre at visionen bliver implementeret?

2) I forslaget til den nye Folkeoplysningspolitik og vedtægter for Folkeoplysningsudvalget, som det nye byråd skal tage stilling til, nedprioriteres udvalgets kompetencer og politikerne skal udskiftes med medlemmer fra fagområderne: Børn&Unge, Sundhed og Kultur&Fritid. De resterende medlemmer rekrutteres fra det folkeoplysende område, hvilket sker ved valg og lodtrækning samt indstilling fra aftenskolerne.
Hvad er din holdning til forslaget om Folkeoplysningspolitikken og Folkeoplysningsudvalgets fremtid?

3) Det kommunale driftstilskud til de selvejende idrætsanlæg sker ud fra historisk betingede tilskud og ikke efter objektive kriterier, hvilket bevirker, at der er forskelligt serviceniveau for foreningerne.
Vedhæftet slides fra Fyraftensmødet fra Idrættens Udviklings Center.
Skal der efter din mening udarbejdes et regelsæt for tildeling af de fremtidige tilskud?

4) DIFs nye version af kommuneundersøgelsen rangeres 93 af landets kommuner (de fem små ø-kommuner er ikke medtaget) efter 22 parametre, som er opdelt i områderne, ”Frivillighed”, ”Faciliteter”, ”Idrætspolitik” og ”Økonomi”.
Hvad er din vurdering af spørgeundersøgelsens resultater for Frederikshavn Kommune og hvordan harmonerer den med visionen?

Vælgermøderne henvender sig til alle borgere med interesse i foreningslivet i Frederikshavn Kommune.
Deltagerne får på møderne mulighed for at høre repræsentanter for de politiske partiers holdninger og visioner til, hvordan de ser fremtidens foreningsliv udfolde sig og hvad de hver især vil have fokus på.
Det er kommunalpolitikerne, der gennem Folkeoplysningspolitikken og tilskudsreglerne udstikker rammerne for foreningernes virke.

De arrangerende paraplyorganisationer håber der er rigtig mange, der vil møde op og deltage i den demokratiske proces, så der på et oplyst grundlag kan sætte kryds på stemmesedlen d. 16. november.

Hvis foreningerne skal have en fremtid er det vigtigt, at vi får valgt de politikere, som kan se værdien i det frivillige foreningsarbejde.