• Forside
  • Nyheder
  • Frederikshavn Kommune sender kommunale guider til Grenen sommeren over
29 maj, 2024 Nyheder

Frederikshavn Kommune sender kommunale guider til Grenen sommeren over

De kommunale politikere i Økonomiudvalget er i eftermiddag indkaldt til ekstraordinært møde, da økonomiudvalget på mødet den 22. maj 2024
ønskede, at kommuneguideordningen midlertidigt skulle genindføres for perioden juni – august 2024.

Det vurderes at være nødvendigt at kompensere med denne indsats, eftersom det ikke har været muligt inden højsæsonen at effektuere parkeringspladsprojektet med
opmærkning af parkeringszoner på Grenen.

Projektet ligger til godkendelse ved Fredningsnævnet.

Kommuneguideordningen iværksættes af Jobcentret.

Kommuneguiderne ansættes ordinært og rekrutteres primært blandt kontanthjælpsmodtagere indenfor en økonomiske ramme på i alt 544.000 kr. Indsatsen starter op pr. 1. juni 2024 og forventningen er, at den er fuldt indfaset fra medio juni 2024.

Kommuneguiderne er ikke p-vagter og har ikke mulighed for at sanktionere mv.

Den midlertidige ordning finansieres via en bevilling fra puljen til by- og opland under økonomiudvalgets område med 544.000 kr. Midlerne tilføres Jobcentret.