05 august, 2022 Nyheder

Forringelse af den kommunale tandpleje i Skagen

På onsdag d. 10. August skal politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune tage stilling til en forringelse af den kommunale tandpleje i Skagen:

I marts 2020 besluttede det daværende Sundhedsudvalg, at betjeningen af klinikken i Skagen skulle fortsætte ud fra en samlet betjeningsmodel, der skulle sikre, at Tandplejen blev et fleksibelt og samlet tilbud i kommunen og for at opnå størst mulig udnyttelse af de faglige ressourcer og kompetencer.

På Tandklinikken i Skagen har der været tilbudt undersøgelse- og behandlingsydelser.

Ved specielle behandlingskrævende ydelser er alle borgere betjent i tandklinikken i Frederikshavn, både på grund af faglig kompetence og klinisk specialudstyr.

Den Kommunale Tandpleje betjener i alt ca. 11.000 borgere. Der er på nuværende tidspunkt 1197 børn og unge fra 0-18 år, der hører til tandklinikken i Skagen, som dækker området fra Jerup i syd til Skagen i nord.

Ca. halvdelen af disse børn og unge behandles på Tandklinikken i Frederikshavn eksempelvis pga. tandstillingsproblemer.

90 % af de 15-17 årige har indtil nu truffet et aktivt valg om at tilhøre Tandklinikken i Frederikshavn, da de allerede har en tilknytning til Frederikshavn pga. uddannelse.

Svært at få besat tandlægestilling i Skagen

Tandplejen har siden marts 2019 forsøgt fast rekruttering af tandlæge til Skagen, hvilket ikke har været muligt.

Klinikken i Skagen har derfor været betjent af vikaransættelse på konsulentbasis samt medarbejdere fra den centrale klinik i Frederikshavn, som i arbejdstiden har kørt til Skagen for at betjene klinikken.

Succesen med rekruttering forventes at hænge tæt sammen med muligheden for at arbejde i et stort faglig sparringsfælleskab med høj kvalitet, som forefindes i den centrale klinik.

Fra kommunens side ser man derfor nu et behov for at tilpasse betjeningen i Skagen, for at sikre effektiv drift af den samlede Tandpleje med højst mulig kvalitet.

Klinikken i Skagen opretholdes med undersøgelse og forebyggelse af de 0-18 årige. Omsorgstandplejepatienter betjenes fortsat på tandklinikken i Skagen.

Alle behandlingsydelser samt undersøgelser, hvor tandreguleringen er involveret, leveres allerede fra september på den centrale klinik i Frederikshavn.

Ved tilpasningen forventes det at ca. 100 børn og unge yderligere vil skulle modtage behandling i Frederikshavn.

Det vil sige, at ca. 600 børn og unge fra september fortsat vil modtage undersøgelse- og forebyggelsestiltag i Skagen, hvoraf ca. 100 forventeligt vil skulle modtage behandling i Frederikshavn.

På nuværende tidspunkt giver lovgivningen på området dog mulighed for at benytte sig af Fritvalgsordningen, hvor de unge borgere kan modtage det kommunale tandplejetilbud på børne- og ungeområdet samt omsorgstandplejen hos privatpraktiserende tandlæge.

Forventede konsekvenser

Den Kommunale Tandpleje forventes at have bedre betingelser for at have et mere effektivt tilbud med en højere grad af ressourceudnyttelse, da personalet ikke skal bruge arbejdstid på kørsel frem og tilbage til Skagen, men kan bruge denne tid på betjening af borgere. Derudover vil der ikke skulle anvendes vikaransættelse på konsulentbasis.

Ventetid forlænges og akkumuleres over tid, hvis denne løsning ikke implementeres.

Borgere med tilknytning til Tandklinikken i Skagen vil skulle transportere sig til tandklinikken i Frederikshavn ved behandlingsbehov.