20 december, 2021 Nyheder

Fjernvarmeprisen stiger kun lidt i Skagen

Fleksibilitet og flere varmekilder gør, at Skagen Varmeværk undgår prishop, selvom gasprisen er seksdoblet det seneste år. En standard-husstand slipper med ca. 100 kr. om måneden.

De senere års investeringer i varmepumpe, akkumuleringstanke og aftaler om udnyttelse af overskudsvarme fra FF Skagen og renseanlægget har gjort Skagen Varmeværk langt mindre afhængig af gas som energikilde. Det kan fjernvarmekunderne i Skagen glæde sig ekstra over i disse dage, hvor varmeværker landet over melder om voldsomme prisstigninger for det kommende år.

Vi er også nødt til at hæve prisen, men det sker fra et lavt niveau og kun med noget, der svarer til en hundredkroneseddel om måneden til en almindelig husstand. Vi glæder os over, at Skagen Varmeværk med sin fleksible produktion, hvor vi kombinerer el, gas, varmepumpe og overskudsvarme, er ganske modstandsdygtig over for udsving i priserne, siger direktør Thomas Rasmussen.

Fleksibiliteten betyder, at varmeværket kan skifte mellem energikilderne alt efter prisernes variation og bl.a. både købe og sælge strøm. Så kan man bruge el, når den er billig om natten, i weekenderne og i blæsevejr. Og sælge el fra gasgeneratorerne, når elprisen er høj. Takket være den ny varmepumpe har man kunnet skrue meget ned for gassen, hvor prisstigningen har været størst.

– Vi har en robust varmeforsyning i Skagen, som samtidig er blandt de billigste i landet. Det arbejder vi hårdt på at blive ved med at være, og her er fokus især på at udvide vores forsyningsområde. Jo flere forbrugere, desto billigere kan vi levere varmen til den enkelte. I 2021 har vi fået 50 nye kunder, og vi forventer 100 nye tilslutningen i 2022, hvor vi bl.a. er i gang med at etablere fjernvarmeforsyning i Stuhrsvej-kvarteret. Flere forbrugere betyder også, at vi kan udnytte endnu mere overskudsvarme fra industrien, og det er med til at gøre vores varmeforsyning endnu mere klimavenlig, siger bestyrelsesformand for varmeværket, Jan Diget.