17 april, 2023 Nyheder

FF KONCERNEN LEVERER FLOT RESULTAT

Med en omsætning på 2,7 mia. kr. og et samlet resultat efter skat på 131 mio. kr. har fiskemel- og olieproducenten FF Skagen og sildefabrikken Scandic Pelagic i 2022 leveret et flot resultat.

“Selvom året har været præget af krigen i Ukraine, høje energipriser, høj inflation og store udsving i markederne,
har vi som koncern styret sikkert igennem de svære betingelser. Det kan vi være tilfredse med.”

Jens Borup, bestyrelsesformand i FF Koncernen

Koncernen ser nu udbyttet af de tiltag, den har foretaget i 2020 og 2021 med blandt andet afskedigelser af medarbejdere samt lukning af fabrikken i Hanstholm.

“Resultatet, der leveres i år, er båret frem af en kombination af den rigtige strategiske retning, gunstige
markedsforhold og dygtige medarbejdere. Vi har høstet frugterne af nogle trælse år med store nedgange i
råvaregrundlaget, og som følge deraf store tilpasninger på mandskabssiden.”

Jens Borup

Gunstige markedsvilkår og effekt af tilpasninger

”Året har været præget af særligt gunstige forhold med høje mel- og oliepriser, og vi kan derfor ikke forvente
resultater på samme niveau i de kommende år. Dette til trods glædes vi over at konstatere, at de foretagede
tilpasninger har været medvirkende til, at koncernen leverer et flot resultat, og at vi samtidig står stærkere i
mødet med fremtidens udfordringer.”

Johannes Palsson, CEO i FF Koncernen

Der skal samtidig lyde en stor ros til alle medarbejdere i koncernen.

”Vi står sammen, medarbejdere og ledelse, når vi håndterer dagens udfordringer. Dette sammenhold er
medvirkende til, at vi er kommet godt igennem de seneste års tilpasninger, og at vi i år kan levere et så flot
resultatet.”

Johannes Palsson


I 2022 modtog FF Skagen 350.000 ton råvarer til fiskemel og fiskeolie mod 382.000 ton året forinden.

“Vi har gennem de sidste år set fald i kvoterne, og vi håber, at dette er det absolutte lavpunkt.”

Jens Borup

På sildesiden har Scandic Pelagic modtaget knap 100.000 ton råvarer mod knap 90.000 ton i 2021.

Jens Borup går af som bestyrelsesformand

Efter 16 år på posten, gik Jens Borup til årets generalforsamling af som bestyrelsesformand i FF Koncernen.

Tiden er, som han selv siger, kommet til, at stafetten skal gives videre.

“Jeg har det godt med at aflevere en koncern i fin form, og godt konsolideret. Jeg er taknemmelig over, at jeg
sammen med gode bestyrelseskollegaer og ledelse har sikret FF en stærk position nationalt såvel som
internationalt. Det er en god udvikling, FF har været i gennem, og jeg håber, der ligger en god fremtid foran FF.”

Jens Borup, afgående bestyrelsesformand i FF koncernen