• Forside
  • Nyheder
  • Ét skridt tættere på nyt boligprojekt på Krøyersvej
16 september, 2021 Nyheder

Ét skridt tættere på nyt boligprojekt på Krøyersvej

På onsdagens møde i Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune var en ansøgning om igangsættelse af ny planlægning for Krøyersvej 10 på dagsordenen.

Projektet indebærer nedrivning af den eksisterende lade – en vinkelbygning samt et gammelt træ – Begge vurderet bevaringsværdigt.

I stedet ønsker grundejeren, foruden stuehuset som ønskes bevaret, at opføre 6 såkaldte tæt-lav boliger.

Der foreslås etableret vejadgang dels fra Krøyersvej og dels fra Søren Skomagersvej

Ikke første gang der ansøges om nedrivning

Tilbage i 2017 gav administrationen i henhold til planlovens § 20 dispensation fra bl.a. lokalplanens bestemmelser om åben-lav boligbebyggelse og forbuddet imod nedrivning af gården for i stedet at tillade opført tre nye bygninger med fem tæt-lav boliger.

Beslutningen blev dog påklaget til Planklagenævnet bl.a. med påstand om, at projektet var lokalplanpligtigt, hvilket nævnet var enige i. Herefter skete der ikke mere i sagen – Før nu.

Økonomiudvalget godkendte igangsættelsen af ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.