• Forside
  • Nyheder
  • Ét skridt nærmere genanvendelse af spildevand fra fiskeindustrien
08 november, 2022 Nyheder

Ét skridt nærmere genanvendelse af spildevand fra fiskeindustrien

Status på etablering af Skagen Circle på Skagen Havn

Anlægsarbejdet med etablering af rørledninger og pumpestationer på Skagen Havns arealer, som en del af Skagen Circle projektet, er nu afsluttet. Næste fase går ud på at fiskeindustrien skal tilkobles, så deres proteinholdige procesvand kan genanvendes til at lave biogas af og som igen bliver til el og varme til boliger i Skagen.

Når projektet står færdigt, vil det, som tidligere var et affaldsprodukt, således blive genbrugt til et bæredygtigt produkt.

Projektet Skagen Circle er en del af den bæredygtige udvikling og en case, som er fremhævet i Skagen Havns bæredygtighedsstrategi. Det er cirkulær økonomi, der går ud på at genanvende de produkter og ressourcer man har til rådighed. Herigennem er affaldsproduktet ikke længere affald, men råvarer, der udgør en værdi.

Forsyningschef for spildevand Rene Hansen ved Frederikshavn Forsyning siger i forbindelse med projektet; 

”Frederikshavn Forsyning arbejder målrettet for grøn omstilling. At udnytte ressourcer i spildevandet til energi eller forædling har høj prioritet. Konstruktivt og tæt samarbejde med virksomheder, Skagen Havn og Skagen Varmeværk, giver mening, hvor cirkulær økonomi er forankret i Skagen Circle.”

Ved Skagen Havn ser direktør Willy B. Hansen frem til at Skagen Circle bliver en realitet og han siger; 

”Ved Skagen Havn vil vi sikre, at vi også i fremtiden kan tilbyde en bæredygtig infrastruktur til vores kunder. Derfor vil vi fremadrettet prioritere projekter, der tilvejebringer en bæredygtig udvikling på havnen – og med projektet Skagen Circle, er vi godt på vej.”

Skagen Circle projektet forventes at blive sat i drift i midten af 2023 – for nuværende arbejdes der med sidste etape af klargøringsprocessen, som er opførelse af biogasanlæg ved Skagen rensningsanlæg.