• Forside
  • Erhverv
  • ErhvervsNyt: Detailomsætningen er faldet mærkbart de seneste måneder
31 august, 2022 Erhverv

ErhvervsNyt: Detailomsætningen er faldet mærkbart de seneste måneder

Vi har indgået et samarbejde med Sydbank som med jævne mellemrum vil bringe Erhvervsnyt til jer – vores læsere – Vi håber at i vil læse med:

I denne udgave af ErhvervsNyt vil vi blandt andet se nærmere på den seneste udvikling i det danske detailsalg:

Detailsalget fortsætter den nedadgående tendens

Danmarks Statistik har offentliggjort nye tal for detailsalget i juli.

De nye tal viser, at detailsalget korrigeret for prisudvikling og normale sæsonudsving var nogenlunde uændret i forhold til måneden forinden. I løbet af det seneste år er detailsalget dog faldet mærkbart, og det samlede detailsalg var i juli ca. ni procent lavere end i den samme måned året forinden.

Den faldende tendens gælder dog kun, når vi ser på detailsalget korrigeret for prisudviklingen. For målt i kroner og øre har detailsalget faktisk været stigende de seneste måneder. Det illustrerer tydeligt, at forbrugerne i dag får færre varer for deres penge, end de gjorde for et år siden.

Kigger vi igen på detailsalget korrigeret for prisudviklingen, kan vi se, at det seneste års fald i detailsalget er bredt funderet.

Mens salget af ’beklædning mv.’ i juli var 15,6 procent lavere end i den samme måned i 2021, er salget af ’fødevarer og andre dagligvarer’, samt ’andre forbrugsvarer’ faldet med henholdsvis 6,1 og 10,2 procent.

Forbrugertilliden er fortsat lav

Humøret hos de danske forbrugere befinder sig fortsat på et meget lavt niveau. Det viser de seneste tal for forbrugertilliden, som Danmarks Statistik har sendt på gaden.

Den meget lave forbrugertillid afspejler i høj grad, at den tårnhøje inflation udhuler forbrugernes købekraft.

Det er svært at forestille sig, at forbrugernes sløje humør ikke vil føre til en opbremsning i privatforbruget.

Det er dog også værd at fremhæve, at store opsparinger hos forbrugerne og en rekordhøj beskæftigelse er med til at holde hånden under privatforbruget.

Nu er ny superfond snart en realitet

Erhvervsminister Simon Kollerup har udpeget navnene på de 12 bestyrelsesmedlemmer, der skal stå i spidsen for Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

Dermed er etableringen af den nye superfond – som fonden er blevet døbt i medierne – snart en realitet.

Den nye fond opstår som en sammenlægning af Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit og Danmarks Grønne Investeringsfond.

Formålet med etableringen af den nye fond er på sigt at skabe én fælles indgang for alle danske virksomheder, der har behov for risikovillig statslig finansiering. Indtil videre fortsætter de eksisterende tre fonde dog med at betjene nye og eksisterende kunder ligesom hidtil.

Du kan læse mere om den nye bestyrelse i Danmarks Eksport- og Investeringsfond her.

Politisk aftale lægger loft på huslejestigninger

Regeringen er sammen med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten blevet enige om en aftale, der lægger et loft på huslejestigninger for private udlejere, som anvender nettoprisindeksering.

Konkret betyder den nye aftale, at private udlejere, der anvender nettoprisindeksering, ikke må lade huslejen stige med mere end fire procent om året i de kommende to år.

Det sker, efter at nettoprisindekset i juli steg med 8,8 procent i forhold til den samme måned året forinden

Den nye aftale indeholder dog også en undtagelsesbestemmelse, som giver udlejere mulighed for at hæve huslejen med over fire procent, ”hvis de kan dokumentere, at lejen inkl. lejestigningen på fire procent ikke kan dække en stigning i ejendommens driftsudgifter sammenlignet med driftsudgifterne året før.”

Muligheden for nettoprisindeksering af huslejen blev indført i lejeloven i 2015.  Ifølge Indenrigs- og Boligministeriet er der i dag omkring 160.000 lejemål i den private udlejningssektor, hvor huslejen reguleres efter nettoprisindekset én gang årligt.

Du kan læse mere om den nye politiske aftale her.

Energipriserne fortsætter i vejret

Prisen på naturgas er steget yderligere i løbet af den seneste uge, så engrosprisen på naturgas nu lyder på over 300 euro pr. MWh.

Den høje pris på naturgas skyldes blandt andet, at den vigtige Nord Stream 1-gasledning senere i denne uge bliver lukket i tre dage, hvilket ifølge russisk side skyldes vedligeholdelse.

Den høje pris på naturgas har også været medvirkende til, at vi i løbet af den seneste uge har oplevet rekordhøje elpriser herhjemme.

ErhvervsNyt er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre fra Skagen Nyt.