14 november, 2021 Nyheder

Den lokale stemme er vigtig

Indlæg fra Peter Emanuel Nielsen, Ålbæk:

Jeg håber, at alle vælgere tirsdag benytter muligheden for at være med til at sammensætte det byråd, som de kommende fire år skal varetage borgernes interesse i Frederikshavn Kommune.

Det er vigtigt, at vi alle stemmer og gerne personligt på en lokal politiker. Det er vigtigt for demokratiet, og det er vigtigt for lokalsamfundet.

Borgerne kan være med til at sammensætte et byråd af engagerede politikere, som ønsker det bredest mulige samarbejde om den fremtidige kurs i hele kommunen og lige her, hvor vi bor og lever.

Den kurs vil jeg meget gerne være med til at præge også i den næste byrådsperiode. Vi har fået gang i rigtig meget positivt, og det går overordnet set heldigvis godt økonomisk i Frederikshavn Kommune. Det giver muligheder, og det skal vi udnytte.

Vi har en velfungerende skoler og gode fritidsfaciliteter. Fællesskabet styrkes af alle de gode kræfter, der på den ene eller anden måde yder en stor indsats i foreninger, til arrangementer og lignende.

Vores egn er et kendt og populært turist-område, og det ser vi blandt andet lige nu til julemarkedet i Ålbæk, som har gæster fra hele landet. Vi har i det hele taget meget godt at byde på, og mange vil gerne bo her. Sammenholdet og fællesskabet kendetegner vores områdes udvikling, og det vil jeg fortsat arbejde på at gøre endnu bedre.

For at styrke det gode lokalsamfund også i tiden, der kommer, skal der være stærke, erfarne lokale stemmer i byrådet, der kan gå forrest, holde sammen på det eksisterende og skabe udvikling. Det vil jeg fortsat arbejde for i byrådet.

Peter E. Nielsen, byrådskandidat for Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune