15 november, 2021 Nyheder

Den altoverskyggende udfordring

Af Regionsrådskandidat Peder Key Kristiansen (S) og Byrådskandidat Martin Tøttrup Kelkelund (S).

På onsdag bliver det hverdag igen. I løbet af dagen ved vi – med forbehold for fintællinger – hvem der er valgt til det nye Byråd og det nye Regionsråd. Første opgave for de valgte bliver at vælge henholdsvis borgmester og regionsrådsformand – vi håber selvfølgelig på genvalg til begge de siddende kvinder.

Det gør vi ikke kun fordi vi mener at de er de bedste til posterne, men også fordi at det kommende byråd og regionsråd står overfor at skulle løse nogle store udfordringer, som kræver en sikker hånd på roret og al den erfaring som de to forkvinder besidder. Når al valgkampen og de personlige mærkesager er glemt, så står en altoverskyggende udfordring tilbage; vi er ved at blive gamle.

Her tænker vi ikke på at vi alle er blevet et år ældre – det sker jo helt automatisk – men på at vi som gruppen ’Borgere i Frederikshavn Kommune’ er blevet ældre. Det har været fremme i valgkampen at vi bliver færre borgere i vores kommune, helt nøjagtigt 2968 færre siden 2010, hvor vi var ifølge tal fra Danmarks Statistik var 62.007. Pr. 1/1 2021 var vi 59.039.

Men tallene gemmer en overraskelse vi ikke har snakket så meget om. I samme periode er antallet af borger som er plus 67 steget med 3752 personer, mens antallet af børn og unge under 18 år er faldet med 2486 og antallet af personer mellem 19 og 66 år (de studerende og den primære arbejdsstyrke) er faldet med 4224 personer. Grafen øverst i artiklen viser fald og stigning for hvert alderstrin.

Ovenstående tal viser udviklingen de sidste 10 år, og det er denne udvikling som har været med til at sætte vores pleje og sundhedssystem under pres, både i kommunen og i regionen, og som har gjort at flere af vores virksomheder nu for alvor melder om mangel på arbejdskraft. Og alle forudsigelser viser at denne udvikling vil fortsætte de kommende år.

Dette vil medføre tilpasninger i vores skoler og daginstitutioner pga. faldende børnetal, skærpet konkurrence blandt uddannelsesinstitutionerne om de unge, kamp om arbejdskraften imellem stort set alle brancher og et massivt pres på vores sundhedssystem og ældrepleje – også selvom vi generelt er friskere og mere selvhjulpne i længere tid nu end tidligere.

Konsekvenserne af ændringerne i befolkningssammensætningen er den altoverskyggende udfordring, som både det nye byråd og det nye regionsråd skal håndtere, og det vil kræve et stærkt lederskab, modet til at tænke nye løsninger og et tæt samarbejde mellem kommune, region og øvrige aktører at løse de udfordringer som kommer.

I – kære vælgere – har ansvaret for at sammensætte et byråd og et regionsråd som magter denne opgave. Det handler om evnen til at samarbejde, for ingen kan løse dette alene, og det handler om tillid, tillid til at vi arbejder for fællesskabets bedste. Godt valg.