• Forside
  • Nyheder
  • Danske fiskefartøjer har vokseværk: Behov for flere med fiskeskipper eksamen
29 august, 2023 Nyheder

Danske fiskefartøjer har vokseværk: Behov for flere med fiskeskipper eksamen

De danske fiskeskibe udvikler sig, bliver større, får mere kraft og bliver mere komplicerede, viser sammenholdte tal fra Danmarks Statistik. Det stiller større krav til fiskerne ombord, og MARTEC opfordrer derfor flere fiskere til at videreuddanne sig, så de kan følge med udviklingen i branchen.

Selvom den danske fiskeflåde de seneste år er skrumpet i antal skibe, så er den samtidig vokset på en række andre parametre. De seneste ti år er de danske fiskeskibe nemlig blevet større og fået markant stærkere motorer. Det viser sammenholdte tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge tallene er danske fiskefartøjer målt på bruttotonnage (en enhed, som søfartsmyndighederne bruger til at angive et skibs størrelse) i gennemsnit vokset med hele 56 procent i størrelse siden 2013, mens fartøjernes styrke i samme periode er øget med 35 procent målt på motorernes gennemsnitlige kilowatteffekt. Analysen vidner således om den aktuelle udvikling i dansk fiskeri, hvor der er stort fokus på effektivitet, lyder forklaringen fra Anders Christian Toft Andersen, som er forstander på MARTEC i Skagen:

– Udviklingen i fiskeriet er langt hen ad vejen drevet af den teknologiske udvikling i branchen kombineret med den markedsmæssige udvikling, hvor der er øget fokus på effektivitet og stordriftsfordele. Herudover er der stigende krav til sikkerhed og bæredygtighed – og det har også stor betydning for fiskeflådens udvikling, siger han og fortæller, at det stiller nye krav til fiskerne ud over at navigere skibet og fiske med garn eller trawl:

– Jo større skibet er, desto mere uddannelse skal du have for at kunne sejle det. Eksempelvis skal du være fiskeskipper af 3. grad og have sønæringsbevis til styrmand af 3. grad, før du må arbejde som styrmand på fartøjer på op til 45 meter i nærfart – og dem kommer der altså flere af. Vælger du at læse videre til fiskeskipper af 1. grad, har du muligheden for at blive skipper på alle slags fiskeskibe overalt i verden, forklarer han og tilføjer:

– Fortsætter den nuværende udvikling i fiskeriet, er man som fisker på sigt nødsaget til at videreuddanne sig for at sikre en fremtid i branchen.

Behov for forretningskompetencer

Danske fiskeskibe er så småt ved at udvikle sig til sejlende virksomheder spækket med teknologisk udstyr. Og det påvirker ikke alene maskinel og udstyr, men stiller også øgede krav til fiskernes kompetencer indenfor både forretning og økonomi, fortæller fra Anders Christian Toft Andersen:

– Som selvstændig fisker skal du udover selve håndværket også kunne drive en profitabel forretning med alt, hvad det nu indebærer, herunder ledelse af medarbejderne. Det betyder, at der er behov for yderligere uddannelse af arbejdsstyrken i fiskeriet, så især de selvstændige erhvervsdrivende i branchen kan blive klædt ordentligt på til at lede en virksomhed, siger han og opfordrer flere fiskere til at videreuddanne sig:

– Med for eksempel en fiskeskipperuddannelse har du mange muligheder for at få arbejde i danske farvande. Men der er i stigende grad bud efter dygtige danske fiskere rundt omkring i verden, så med den rette uddannelse kan man få sig en interessant og givende karriere både i og udenfor de danske grænser, afslutter Anders Christian Toft Andersen.