• Forside
  • Nyheder
  • Boligforeningen Nordlys Planlægger Nedrivning og Genopbygning af den urenoverede del af Gårdhusene i Skagen
14 juni, 2024 Nyheder

Boligforeningen Nordlys Planlægger Nedrivning og Genopbygning af den urenoverede del af Gårdhusene i Skagen

Boligforeningen Nordlys har anmodet Frederikshavn Kommune om godkendelse til en omfattende ændring af deres helhedsplan for afdeling 4 – Gårdhusene, beliggende på hjørnet af Ankermedet og Skarpæsvej i Skagen.

Projektet, som oprindeligt skulle omfatte en renovering af de nuværende boliger, er nu blevet ændret til en fuldstændig nedrivning og genopbygning på grund af væsentlige uforudsete forhold opdaget under forberedelserne til renoveringen.

Baggrunden for ændringen

Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune har fremlagt informationen fra deres dagsorden for det kommende møde. I denne fremgår det, at byrådet den 28. februar 2024 godkendte skema B for helhedsplanen med en anskaffelsessum på 38.703.187 kr.

Under arbejdet med nedrivning og miljøsanering af boligerne er entreprenøren imidlertid stødt på alvorlige konstruktionelle mangler, der ville resultere i en betydelig overskridelse af den godkendte økonomi.

De uforudsete problemer inkluderer:

  • Fundamenter under ydervægge er ikke ført til frostfri dybde.
  • Fundamenter under bærende indervægge mangler.
  • Tagkonstruktionen er ikke forankret.
  • Bærende søjler i ydervægskonstruktioner er delvist gennemtærede.

Økonomiske konsekvenser

Da Landsbyggefonden har meddelt, at der ikke kan opnås yderligere støtte, ville udbedringen af disse forhold alene koste omkring 7,5 mio. kr., hvilket bringer de samlede omkostninger tæt på prisen for nybyggeri.

Derfor anmoder Boligforeningen Nordlys nu om godkendelse til at ændre projektet til en nedrenovering, hvor de eksisterende boliger nedrives og erstattes med nye boliger på samme fundament.

Den nye plan anslår en meromkostning på ca. 10 mio. kr., hvilket vil bringe den samlede anskaffelsessum op på 48.704.052 kr.

Selvom dette medfører en yderligere stigning i huslejen set i forhold til de ved renoveringen anmeldte stigninger, vil den forventede langsigtede fordel være en mere vedligeholdelsesvenlig bygning og en forbedret og tidssvarende indretning af boligerne samt opdaterede installationer.

Ved godkendelse af skema B var der allerede planlagt en huslejestigning på 80 kr./m2/år. Med den foreslåede nedrenovering vil huslejen dog stige yderligere, hvilket vil resultere i en samlet stigning på 340 kr./m2/år.

For en typisk 3-værelses lejlighed på 96 m2, som i dag koster 4.929 kr./måned, vil huslejen når nybyggeriet står færdigt stige til 7.840 kr./måned. Dette svarer til en husleje på 980 kr./m2/år, hvilket ifølge sagsfremstillingen for Økonomiudvalget er lidt lavere end huslejeniveauet for tilsvarende nybyggeri.

Den økonomiske konsekvens af projektændringen inkluderer behovet for kommunal garantistillelse for det ustøttede realkreditlån, som vil stige fra 4.900.179 kr. til 14.901.044 kr. ved gennemførelsen af nedrenoveringen.

Center for teknik og miljø indstiller følgende til Økonomiudvalgets godkendelse:

1. Ændring af helhedsplanen til nedrenovering.

2. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum på 48.704.052 kr.

3. Kommunal garantistillelse for det ustøttede realkreditlån, med særskilt behandling når endelig beregning foreligger.

4. Godkendelse af huslejestigningen på 340 kr./m2/år.

Den endelige beslutning om ændring af projektet forventes at blive godkendt på et beboermøde den 24. juni 2024.

Billedgalleri