• Forside
  • Nyheder
  • Betydelige besparelser på vej på ældre- og sundhedsområdet
02 juni, 2022 Nyheder

Betydelige besparelser på vej på ældre- og sundhedsområdet

Det er lagt op til at finde den helt store sparekniv frem overfor ældre- og sundhedsområdet i næste års budget i Frederikshavn Kommune.

Der skal samlet set spares 11,8 millioner på området, spørgsmålet er bare hvordan.

Uanset hvad vil det blandt andet betyde dårligere service samt mindre tid til den enkelte borger.

Fra administrationens side er der fremlagt adskillige bud på besparelser – Der er dog råderum til at vælge enkelte besparelser fra.

Klippekortsordning nedlægges

Der er lagt op til at klippekortsordningen nedlægges. Det er denne ordning der ofte gør det muligt for den enkelte borger at komme udenfor plejecentret og få en på opleveren. Der kan her være tale om alt fra en gåtur til hjemmebesøg, arrangementer og lignende.

Klippekortet består i dag af 30 minutters aktivitet om ugen sammen med en sundhedsfaglig medarbejder. Klippene kan dog spares sammen til større og længerevarende aktiviteter.

Afskaffes ordningen helt vil det føre til en årlig besparelse på 4,5 millioner kr. svarende til ca. 10 fuldtidsstillinger.

Der er dog også et alternativ på bordet hvor klippenes varighed sættes ned til 20 minutter pr. uge. Dette vil føre til en besparelse på ca. 1,8 millioner kr.

Der tænkes også i at inddrage frivillighed langt mere. Dette vil dog føre til en mere ustabil aktivitetsplan.

Rehabiliteringstilbud i Skagen

Der ligges op til at spare det specialiserede kroniker rehabiliteringstilbud vedrørende osteoporose i Skagen Væk. i Skagen vil der således udelukkende være et generaliseret kroniker rehabiliteringsforløb tilgængelig. Kvaliteten af tilbuddet i Skagen daler således kraftigt og nogle vil skulle rejse til Frederikshavn eller Sæby for at få behandling.

Dette vil føre til en besparelse på 250.000 kr. svarende til 0,5 stilling. desuden vil der blive omplaceret ressourcer fra Skagen Sundhedscenter til centrene i Frederikshavn og Sæby.

Mindre rengøring

Der er lagt op til, at de 2.275 borgere som pt. modtager hjælp i egen bolig kan se frem til mindre rengøring.

Der er således lagt op til at justere frekvensen af rengøringen fra hver 2. uge til hver 3. uge.

Grundet krav om ny visitation med besøg ved den enkelte borger vil besparelsen på 5 millioner årligt først kunne ses fuldt ud i 2025.

Tøjvask foreslås sendt til rens

Borgere kan den dag i dag visiteres til hjælp til tøjvask. Dette resultere i at der er brug for 3 besøg fra hjemmeplejen. Først sættes vasketøjet over, så hænges det til tørre og til sidst ligges det på plads.

Det foreslås nu at man i stedet lader en ekstern leverandør om at klare vasketøjet. Borgeren vil således blot skulle smide vasketøjet i en vaskesæk hvorefter det hentes hos den enkelte af den eksterne leverandør.

Efter 14 dage leveres det nu nyvaskede tøj så tilbage til borgeren, hvorved en ny portion tøj så sendes med tilbage igen.

Dette forslag resulterer dog i, at borgeren skal have tøj til en hel måned. Det er nok de færreste af os der har dette.

Dette forslag forventes at kunne nedskære omkostningerne på området med 400.000 kr. årligt allerede fra 2023.

Indkøbsordning

Det foreslås at den kommunale indkøbsordning overgår til ekstern leverandør.

Enkelte ældre får allerede i dag leveret deres varer af den lokale købmand. Dette foreslås nu udbredt til alle som er visiteret til indkøbshjælp.

Denne ændring spås at kunne spare kommunekassen for 200.000 kr.

Støtte til selvhjælp

Administrationen foreslår at ansøgere til eksempelvis rengøring i eget hjælp “vendes i døren” og i stedet guides til selvhjælp.

Selvhjælp kan være alt fra at den enkelte borgere for tips og tricks til at borgeren skal ud og investere i en robotstøvsuger eller lignende.’

Dette vil forventeligt føre til en besparelse på 1 million kr. årligt fra 2023.

Årlig reduktion i antal timer pr. borger

Der foreslås at der arbejdes med en række mindre indgribende samt midlertidige indsatser.

Der ønskes et øget fokus på den enkelte borgers ressourcer og mulighed for at klare sig selv.

Forventeligt vil denne indsats kunne føre til en årlig besparelse på 1 million kr.

Dagtilbud og støttecentre

Eftersom at området er gået fri for de seneste års besparelser og effektiviseringer lægges der op til en besparelse pålydende 1 % af områdets ramme.

Det vil resultere i en besparelse på 280.000 kr. årligt.

Brugeråben tid på kommunens støttecentre

Det foreslås at Kommunens støttecentre overgår til brugeråben, uden bemanding, i de tidsrum hvor der erfaringsmæssigt ikke kommer ret mange borgere.

Dette vil kunne føre til en besparelse på 500.000 kr. årligt.

Fontænehuset og Lilleskolen

Fontænehuset og Lilleskolen har ikke tidligere været udsat for sparekravet på 1% om året.

Det er der dog lagt op til nu. Det vil føre til besparelser på 15.000 mere pr. år med start fra 2023.

Forebyggende borgerrettede indsatser på sundhedscentrene

På sundhedscentrene i Kommunen tilbydes der i dag flere forskellige indsatser til borgerne.

Dette indebærer bl.a. hjælp til rygestop, problemer med alkohol, overvægt, idræt mm.

Hvis disse indsatser stoppes kan der samlet set spares 900.000 kr. årligt fra 2023.

Behandles på udvalgsmøde torsdag

Ovenstående besparelser drøftes i eftermiddag på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

Hvilke besparelser der bliver ført ud i livet og hvor mange kommunale stillinger der deraf vil blive skåret her i Skagen må tiden vise.