28 april, 2023 Nyheder

BEREDSKABS MEDDELELSE: UDSLIP AF BENZIN I SKAGEN

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi til alle personer indenfor Skagen byzone:

Der er konstateret benzin og eller gaslugt i kloaksystemet i Skagen by. Beredskabet, sundhedsmyndighederne og politi arbejder på stedet. Man skal ved kraftig benzin eller gaslugt indendøre lufte ud og søge i det fri. Ved symptomer på åndedrætsbesvær kontakte lægevagt eller 112.

Der er sket et udslip af benzin fra et pt ukendt sted i Skagen.

Der udsendes ikke sirenevarsling.

Advarslen vedrører personer indenfor byzonen i Skagen. Koncentrationen af benzin er størst i området omkring Vestre Strandvej.

Personer i det berørte område skal søge yderligere information på Nordjyllands politi’s Twitter profil.

Personer i det berørte område må ikke anvende åben ild.

Hvis man som borger i området føler symptomer i form af vejrtrækningsproblemer, hudirritation ved direkte kontakt, hovedpine, kvalme eller opkast skal man kontakte lægevagten eller 112.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne skrivelse / information til ældre personer i området.

Kontakt kun politi og alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer på twitter.

Vagtchefen Nordjyllands Politi

Her på Skagen Nyt vil vi naturligvis også holde jer opdateret.

Opdatering kl. 06.12:

Politiet beder alle borgere i området der er berørt af benzin lugt om at skylle godt ud i deres toiletter mv. og sørge for at lufte ud i tilfælde af benzin lugt.

Der må IKKE benytte åben ild og slet ikke i nærheden af kloaksystemet hvis der lugter af benzin.

Ny opdatering kl. 06.34 – klik her