05 april, 2024 Nyheder

Opdateret: Benzinudslip i kloak i Skagen

Nordjyllands Beredskab er lige nu til stede ved Skagen Renseanlæg, efter at der er konstateret et benzinudslip i en kloak i området.

Nordjyllands Beredskabs station i Skagen arbejder lige nu på stedet i samarbejde med Miljøvagten og Frederikshavn Kommune.

Nordjyllands Politi er ligeledes tilstede omkring renseanlægget i Skagen.

Netop nu afventer de ankomsten af Beredskabsstyrelsens Kemiberedskab.

Omfanget af udslippet, samt hvad der ligger til grund for det vides endnu ikke.

Netop derfor er der også indkaldt faglige eksperter, som skal hjælpe med afklaringen.

På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være nogen form for fare for omgivelserne.

Opdatering kl. 20.44:

Indsatsen er nu afsluttet.

De sidste målinger er nu foretaget og samtlige beredskaber og øvrig personel har forladt skadesstedet.

Der er således ikke tegn på at man som borger skal tage nogen former for forholdsregler i sin færden eller gøren og laden.