25 august, 2021 Nyheder

Ansøg nu: Skagen Havn Sponsorat

Skagen Havn ønsker at støtte lokale initiativer og arrangementer for på den måde at bidrage til fællesskabet og udviklingen i Skagen og i Frederikshavn kommune generelt.

Derfor opfordres foreninger og klubber, som opfylder nedenstående kriterier, til at ansøge Skagen Havn om et sponsorat. 

Skagen Havn råder over en årlig pulje på 25.000 kroner, som vi i september måned fordeler blandt indkomne ansøgninger, der lever op til kriterierne.

OBS: Skagen Havn støtter ikke private virksomheder / aktører med kommercielle formål.

Frist for ansøgning

For at komme i betragtning til midler fra puljen skal Skagen Havn have modtaget din ansøgning senest den 10. september 2021

Kriterier

Ved tildeling af midler lægger de vægt på, at aktiviteten:

  • Skal komme en forening, klub eller arrangement til gode.
  • Vedrører nærområdet af Skagen.
  • Kan være med til at skabe goodwill og interesse omkring Skagen Havn

Du får svar på din ansøgning senest en måned efter ansøgningsfristen.

Du sender din ansøgning pr mail til sh@skagenhavn.dk

Skagen Havn ønsker følgende informationer til behandlingen af din ansøgning.

  • Kontaktinformationer på din klub eller forening.
  • Kontaktperson.
  • Kort beskrivelse af det du søger sponsoratet til.
  • Hvordan bliver Skagen Havn eksponeret.