09 december, 2022 Nyheder

Ændring af ejerstruktur i FF Skagen A/S

FF Skagen Fond har valgt at sælge en del af sine aktier til Havsbrún og Hornsnes Invest, som allerede i dag er aktionærer i FF Skagen. Det er parternes hensigt at fastholde den samlede koncern som en nordjysk baseret virksomhed med produktion og arbejdspladser i Nordjylland.

FF Skagen er skabt af fiskere tilbage i 1960, og det er fiskerne, som altid har været rygraden i virksomheden.

”Fiskerne har altid stået bag virksomheden både som andelshavere og som aktionærer, efter selskabet blev ændret til aktieselskab. Med denne ændring bliver fiskerne mere synlige ejere igen, da Hornsnes Invest kommer ind med en betydelig ejerandel, hvorefter de aktive fiskere bliver ejere af knap halvdelen af virksomheden, sammen med Havsbrún og FF Skagen Fond,” siger bestyrelsesformand i FF Skagen, Jens Borup.

Styrker FF Skagen Koncernen

Reducerede kvoter har haft indflydelse på udviklingen i fiskeindustrien i Nordjylland

CEO i FF Skagen og Scandic Pelagic, Johannes Palsson, kalder det “meget glædeligt”, at de aktive fiskere bliver knyttet endnu tættere til virksomheden.

“Det vil uden tvivl styrke koncernen, da forsyningssikkerhed er af afgørende betydning for os. Jeg er overbevist om, at vi med denne ændring i ejerkredsen skaber et endnu stærkere FF Skagen, blandt andet til glæde for vores mange gode medarbejdere,” siger CEO i FF Skagen og Scandic Pelagic, Johannes Palsson.

Om FF Skagen Fond

FF Skagen Fond, som har solgt en del af fondens aktier til Havsbrún og Hornsnes Invest, har til formål at stå bag og styrke selskabet.

“I den forbindelse er vi glade for, at de aktive fiskere ønsker at knytte stærkere bånd til selskabet ved at købe yderligere aktier i koncernen og på den måde sikre selskabets fremtidige udvikling,” siger formand for FF Skagen Fond, Jens Stadum.

Om Havsbrún

Havsbrún er færøsk producent af fiskemel og fiskeolie samt foder til lakseproduktion. Virksomheden er ejet af Bakkafrost, som er en af verdens førende producenter af laks.

Virksomheden kom ind i ejerkredsen af FF Skagen, da FF Skagen overtog Hanstholm Fiskemelsfabrik tilbage i 2014. Havsbrún deltog i FF Skagens kapitaludvidelse i 2018 og støtter på den måde også op om videreudvikling af koncernen med investeringen i sildeproduktionen i Scandic Pelagic.

”Vi har, siden vi kom med i ejerkredsen, deltaget aktivt i udviklingen af koncernen, og det vil vi også gøre i fremtiden,” siger direktør i Havsbrún, Odd Eliasen.

Om Hornsnes

Hornsnes Invest ejes af rederierne Asbjorn, Beinur, Isafold og Ruth, som alle hører hjemme i Hirtshals.

Hornsnes Invest kom ind i ejerkredsen tilbage i 2018, da FF Skagen udvidede aktiekapitalen i forbindelse med købene af Skagerak Pelagic og Nielsen Fiskeeksport. Det var netop i denne forbindelse, at de fire store rederier stiftede Hornsnes Invest for at repræsentere dem i forbindelse med kapitaludvidelsen.

“Råvaregrundlaget er noget af det vigtigste for videreudvikling af FF Skagen koncernen, og med tættere tilknytning mellem fiskerne og virksomheden sikrer vi den fremtidige udvikling af koncernen”, siger Fridalvur Tindskard, direktør i Rederiet Beinur.