31 januar, 2022 Nyheder

Årets cykelsti projekter i Skagen

I år er der en hel perlerække af cykelsti projekter i pipelinen. Det fremgår af dagsordenen for morgendagens møde i Teknisk udvalg i Frederikshavn Kommune.

Først og fremmest er der 4 projekter som grundet lang sagsbehandlingstid hos politiet først realiseres i år. Disse 4 projekter består af:

  • Ankermedet / Kirkevej
  • Sct. Laurentii Vej
  • Holstvej
  • Hamiltonvej

En cykelsti som har været efterspurgt af flere, er en cykelsti over Viadukten og videre ud af Ankermedet. Dette bliver en realitet i årets løb, hvor der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde på Viadukten senere i år, vil blive etableret cykelstier i begge retninger. Dette gøres bl.a. ved at gøre fortovene smallere.

Desuden er en dobbeltrettet cykelsti fra den nordlige del af Nedre Mosevej og ud til Nordmarksvænget udpeget som 1. prioritet blandt årets cykelsti projekter. Nordbyen kan således se frem til en færdiggørelse af stisystemet fra øst til vest.

De enkelte projekter sættes i gang så snart at de nødvendige tilladelser og lignende er på plads.