28 september, 2021 Nyheder

157 hektar stor indhegning foreløbigt droppet

På Teknisk Udvalgs møde i går, var den 157 hektar store indhegning nord for Skagen på dagsordenen.

Indhegningen har delt vandene mange steder og derfor har mange ventet i stor spænding på udvalgets beslutning.

Nu er referatet fra mødet blevet offentliggjort på Frederikshavn Kommunes hjemmeside og her fremgår det at udvalgets beslutning lyder således:

“Udvalget ønsker ikke projektet gennemført på nuværende tidspunkt.

Naturplejen varetages af kommunen i henhold til aftalerne med EU”.

Projektet er med andre ord sat i bero for nu, men der er antydninger i formuleringen af udvalgets beslutning, som tyder på at det ikke er en endelig beslutning og at sagen inden længe tages op igen.